Gå til hovedindhold

Undersøgelser om børn og forældres indkøbsvaner

Løbende har vi lavet undersøgelser af forældre og børns indkøbsvaner for at understøtte udviklingen af undervisningsmaterialerne. Se dem her.

Analyseopsamling med resultater fra 2020 - 2022

I 2022 har vi samlet det sidste 3 års kvalitative og kvantitative analyser i en analyseopsamling, der samler trådene og giver et overblik over børn og deres forældres viden, vaner og holdninger til mad, indkøb og bæredygtighed i dagens Danmark. Opsamlingen viser blandt andet, at børn gør som deres forældre, når det kommer til at træffe valg i supermarkedet. Generelt vil forældrene gerne spise bæredygtigt, men manglende viden, mærkning og inspiration står ofte i vejen.

Forældre til skolebørns syn på mad og bæredygtighed

I 2022 undersøgte Wilke for Forbrugerrådet Tænk, hvad forældre til børn i skolealderen mener er vigtigst, når de vælger varer i supermarkedet og hvad der ville kunne gøre det bæredygtige valg lettere at træffe? Analysen peger på, at mange synes, det er svært at gennemskue fødevarers klimaftryk. Lavere pris samt mere troværdig og tydeligt information på varerne er nogle af de tiltag, mange mener, vil få dem til at købe mere klimavenligt. 

Børns indkøbsvaner

Børns indkøbsvaner var i fokus i vores praksisnære forskning i 2020, som Helle Brønnum Carlsen gennemførte for projekt Klar til Indkøb. Her blev elever i 3 madkundskabsklasser i henholdvis København, Køge og Galten spurgt ind til de valg, de træffer i supermarkedet. Undersøgelsen viste, at børn i høj grad kopierer deres forældres indkøbsvaner. 

Indkøbsvaner blandt forældre til børn i alderen 11-15 år

Indkøbsvaner blandt forældre til børn i alderen 11-15 år var fokus for en kvantitativ, repræsentativ analyse, som YouGov gennemførte for Klar til Indkøb i 2020. Her blev voksne med og uden børn blandt andet spurgt ind til uplanlagte køb, og forældre blev spurgt ind til, på hvilken måde deres børn påvirker deres indkøb i supermarkedet. 

Børn og deres familiers viden og vaner om mad og indkøb 

Hvem bestemmer, hvad der skal købes ind og spises i familien? Hvilken indflydelse har børnene? Og hvad påvirker børnenes madvalg? Det undersøgte Wilke for Forbrugerrådet Tænk i 2021 ved at interviewe 6 elever i 6.-7. klasse sammen med en forælder og gennemføre et litteraturstudie om emnet. Rapporten peger på, at børn i høj grad bliver påvirket af sociale medier, venner og sportsklubber, og i mindre grad af, hvad de lærer i skolen, når det kommer til madvalg og viden om klima. Allerstørst er forældrenes påvirkning dog, idet mange børn uden at tænke over det vælger de varer, som forældrene normalt vælger.

Inddragelse af børn i madlavning og indkøb

Den kvantitative analyse fra 2021 havde fokus på forældre til skolebørn og deres syn på at inddrage deres børn i madlavning og indkøb. Analysen viste, at børn både direkte og indirekte har indflydelse på familiens madindkøb. Den viser også, at forældrene går op i sund mad og også snakker med deres børn om dette. Til gengæld er der langt færre forældre, der taler med deres børn om klima og bæredygtighed.