Sådan skal dine elever gøre…

1. Åbn svararket til den valgte case (eller brug det svarark, du som lærer har delt ud). Her skal svarene skrives.

2. Tryk på Stop 1

3. Læs teksten/se videoen/kig på billederne i fanebladet “Intro og fakta”

4. Læs teksten og besvar spørgsmålene i fanebladet “Opgave”

5. Skriv svarene i svararket

6. Tryk på næste Stop og gentag punkt  3-6

Lærervejledning

“Bliv klar til turen i supermarkedet” er udarbejdet af Forbrugerrådet Tænk i samarbejde med Munksgaard og Elin Kristensen, Social&SundhedsSkolen i Herning.

Materialet er oprindeligt målrettet faget Samfund og Sundhed på Grundforløb 1 på erhvervsskoler, men kan også bruges i folkeskolens ældste klasser samt første årgang af andre ungdomsuddannelser.

Formål
Formålet med materialet er at klæde unge på til at træffe gode, oplyste valg for dem selv, når de køber ind.

Eleverne skal gennem materialet:

 • Reflektere over egne valg i indkøbssituationen
 • Blive bevidste om varedeklarationen, priser, tilbud, råvarer i sæson, madspild og fødevaremærker i supermarkedet
 • Få viden om, hvordan supermarkedets indretning og placering af varerne har indflydelse på deres valg

Kort sagt: Eleverne skal tage de første skridt til at blive kompetente forbrugere.

Sådan understøtter materialet formål og indhold for faget Samfund og Sundhed
Formålet med Samfund og Sundhed er blandt andet: ”At eleven opnår en helhedsforståelse af sundhedsbegrebet i arbejdsmæssige, samfundsmæssige og personlige sammenhænge. Eleven udvikler kompetence til at tage stilling til sundhedsmæssige problemstillinger i eget liv.”

Undervisningsmaterialet understøtter dette formål, ligesom det kommer rundt om nogle af de emner, Samfund og Sundhed også skal indeholde såsom: ”privatøkonomi, sundhed og livsstil i et personligt (…) og samfundsmæssigt perspektiv”, refereret fra Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne, bilag 22, retsinformation.dk.

På denne side finder du alt, hvad du har brug for som underviser for at kunne bruge “Bliv klar til en tur i supermarkedet” i din undervisning:

Introduktion til materialet

Formål: At klæde unge mellem 15 og 20 år på til at træffe kompetente valg, når de køber ind i supermarkedet.

Målgruppe: Unge mellem 15-20 år.

Egnede fag: Samfund- og sundhedsfag

Varighed: 2 lektioner á 45 min.

Form: Grupper af 3 elever sammen om 1 pc. Afsluttende fælles opsamling i klassen – evt suppleret med denne Kahoot. Materialet kan også printes (læs mere om at printe det her), men det egner sig bedre til digital brug.

Indhold: Materialet består af 2 cases, der begge kommer rundt om følgende emner:

 • Planlægning af indkøb
 • Information på emballage
 • Mærker på mad
 • Pris og tilbud
 • Frugt og grønt i sæson
 • Madspild
 • Supermarkedets salgsmetoder
 • Hvordan valg i supermarkedet har betydning for verden omkring os

Eleverne skal vælge en af de to cases at arbejde med. Begge cases er bygget op med samme emner, men opgaverne vil være lidt forskellige.

Case 1 Nikolajs lasagne: Nikolaj er en sporty type, der gerne vil imponere veninden Stine med hjemmelavet lasagne. Han skal undervejs på turen i supermarkedet træffe en række valg om de produkter, han skal købe.

Case 2 Lauras brunch: Laura har inviteret tre veninder på brunch. Laura interesserer sig for sundhed og skal træffe en række valg på turen igennem supermarkedet.

Forslag til forløb

Vi foreslår, at forløbet afvikles i to faser: Gruppearbejde i mindre grupper og fælles opsamling i klassen.

1. fase (gruppearbejde)
Eleverne bliver inddelt i mindre grupper af 2 til 3 personer og starter med at vælge, om de vil arbejde med case 1 eller case 2.

Når grupperne har valgt case, skal de sammen gennemgå casens 8 stop i supermarkedet.

Hvert stop er bygget ens op og består af en introduktion, lidt fakta evt. med video eller billeder, en opgavedel med 1-4 opgaver og en fælles drøftelse til sidst. Stoppene sætter fokus på nogle af de valg, vi skal træffe som forbrugere, når vi køber ind.

Grupperne skal skrive deres svar på opgaverne i det digitale svarark eller alternativt i et svarark, du printer til dem:

Se og print svarark til case 1: Nikolajs lasagne
Se og print svarark til case 2: Lauras brunch

Når grupperne er færdige med at løse opgaverne, kan de under punktet Opsamling se en video, som på få minutter opsamler pointerne i de 8 stop.

Som en hjælp til dig som underviser er der en svarnøgle til opgaverne, som du finder i et punkt længere nede på denne side.

2. fase (opsamling i klassen) 
Når eleverne er færdige med alle opgaver, samles klassen igen. Her kan I lave en fælles opsamling, hvor I gennemgår én eller begge cases og lader grupperne byde ind med svar.

Som afslutning på lektionerne har vi lavet en quiz i programmet kahoot, hvor eleverne kan teste den viden, de lige har fået. I kan vælge, om eleverne deltager som grupper eller enkeltpersoner. Find vejledning til kahooten under næste punkt.

Alternativ brug af materialet
Hvis du ønsker en mere lærerstyret brug af materialet, kan du vælge at gennemgå én af de to cases med hele klassen samlet. Her er det vigtigt, at du viser klassen videoerne i materialet, da det er her, meget information ligger.

Test dine elevers viden med en kahoot

Test dine elevers viden med kahooten om indkøb i supermarkedet.

Sådan gør du:

 1. Tryk på dette link på din computer, som er forbundet med en storskærm.
 2. Tryk på den grønne kasse i venstre side, hvor der står “Classic”.
 3. Vent lidt, og så vil der dukke en Game-PINkode op, som er helt særlig for netop dette spil.
 4. Nu skal dine elever via deres egne smartphones gå ind på kahoot.it (eller åbne kahoot-appen, hvis de har den) og så indtaste den PINkode, der står på skærmen. De skal vælge et spillernavn for at deltage.
 5. Når alles navne er dukket op på skærmen, er I klar. Tryk Start.
 6. Hvert spørgsmål er bygget op, så der først står spørgsmålet, så kommer de 4 svarmuligheder. Når alle har svaret, trykker du Next og så ser I resultaterne.

Rigtig god spillelyst :)