Baggrund

‘Bliv klar til turen i supermarkedet’ er en del af Forbrugerrådet Tænks projekt ‘Tyg på det‘.

‘Tyg på det’s formål er blandt andet gennem viden, inspiration og aha-oplevelser at gøre danske unge til kompetente forbrugere, der træffer gode valg for dem selv i supermarkedet.

‘Tyg på det’ har også en Facebookside og en Intagramprofil, hvor unge kan få gode råd, idéer og tips til, hvordan de kan få god mad uden at bruge for mange penge.

Projekt ‘Tyg på det’ er støttet af promilleafgiftsfonden for landbrug.

Om siden

“Bliv klar til turen i supermarkedet” er udarbejdet af Forbrugerrådet Tænk i samarbejde med Munksgaard og Elin Kristensen, Social&SundhedsSkolen i Herning. Det er støttet af Promilleafgiftsfonden for landbrug.

Materialet er oprindeligt målrettet faget Samfund og Sundhed på Grundforløb 1 på erhvervsskoler, men kan også bruges i folkeskolens ældste klasser samt første årgang af andre ungdomsuddannelser.

Formål 
Formålet med materialet er at klæde unge på til at træffe gode, oplyste valg for dem selv, når de køber ind.

Eleverne skal gennem materialet:

  • Reflektere over egne valg i indkøbssituationen
  • Blive bevidste om varedeklarationen, priser, tilbud, råvarer i sæson, madspild og fødevaremærker i supermarkedet
  • Få viden om, hvordan supermarkedets indretning og placering af varerne har indflydelse på deres valg

Kort sagt: Eleverne skal tage de første skridt til at blive kompetente forbrugere.

Sådan understøtter materialet formål og indhold for faget Samfund og Sundhed
Formålet med Samfund og Sundhed er blandt andet: ”At eleven opnår en helhedsforståelse af sundhedsbegrebet i arbejdsmæssige, samfundsmæssige og personlige sammenhænge. Eleven udvikler kompetence til at tage stilling til sundhedsmæssige problemstillinger i eget liv.”

Undervisningsmaterialet understøtter dette formål, ligesom det kommer rundt om nogle af de emner, Samfund og Sundhed også skal indeholde såsom: ”privatøkonomi, sundhed og livsstil i et personligt (…) og samfundsmæssigt perspektiv”, refereret fra Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne, bilag 22, retsinformation.dk.

Kontakt: Projektmedarbejder Kristine Naalkjær krn@fbr.dk